แจกเงินเยียวยาโควิด 5000
ข่าวดัง

แจกเงินเยียวยา 5000 3 เดือน! ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5000 หลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ก็มีการแถลงมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานบริการต่างๆ เป็นมาตรการระยะที่ 2 ออกมาแล้ว ถือเป็นข่าวดี เพราะเป็นการให้เงินชดเชยคนละ 5000 บาท เป็นเวลา