ศัลยกรรมตัดกราม
ความงาม

แก้ไขใบหน้าไม่ได้สัดส่วน ด้วยการตัดกราม

ความสวยงามของใบหน้า เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะการมีใบหน้าเรียวสวยได้สัดส่วน ตัดกราม ย่อมช่วยทำให้ใบหน้าดูโดดเด่น เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นโดยทั่วไป