ห้าม!! ตัดหน้าอก ตัดนม ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้

ตัดหน้าอก-ตัดนม

อยากตัดหน้าอก ทำที่ไทยก็ได้ ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีแล้ว เพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว คลินิกของเราดูแลคนไข้ทุกคนอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด อยากได้แบบไหนเราจัดให้ แผลสวย ปลอดภัย แน่นอน!

ช่วงอายุที่สามารถทำการผ่าตัดหน้าอกได้

สำหรับใครที่กำลังจะศัลยกรรมตัดหน้าอก แนะนำว่าควรจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และได้ผ่านพ้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และความรู้สึกตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านค่อนข้างจะคงที่

เมื่อผ่านการตรวจ การประเมิณจากจิตแพทย์แล้วก็สามารถทำการผ่าตัดหน้าอกได้ แต่ในช่วงอายุ 18-20ปี ก็ยังมีข้อกำหนดว่าต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นอนุญาติยินยอมให้รับการผ่าตัดก่อน ส่วนอายุที่มากที่สุด เรามารถผ่าตัดได้จนถึงอายุที่เราต้องการ ไม่มีจำกัด เช่น อายุ 49-50 แล้วอยากผ่าตัดหน้าอก ก็ยังสามารถผ่าตัดหน้าอกได้เช่นกัน แต่ก็ต้องประเมินสิ่งอื่นๆ อีก เช่น โรคร่วมต่างๆ

โรคที่ไม่สามารถผ่าตัดหน้าอกได้

โรคที่ต้องระวังในการผ่าตัดหน้าอก ก็คงแบ่งออกได้เป็น 2-3 ประเภทใหญ่

ตัดหน้าอก-ตัดนม

  • กลุ่มที่มีความผิดปกติของผิวหนัง เช่น โรคผิวหนังบางประเภท ที่ทำให้ผิวหนังมีความหนา แผลหายยาก กลุ่มนี้ไม่ควรได้รับการผ่าตัด ในกรณีที่ต้องผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลใหญ่
  • กลุ่มที่มีการหายของแผลช้า เช่น ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วได้ยากดภูมิ หรือว่ายาต้านมะเร็งอยู่ ก็จะทำให้แผลหายช้าและไม่ดี เมื่อได้รับการผ่าตัดหน้าอก อาจทำให้เกิดปัญหาแผลหายช้าหรือติดเชื้อได้
  • กลุ่มที่ได้รับกดภูมิ หรือว่ายาบางอย่างที่อันตรายต่อการผ่าตัดหน้าอก อย่างเช่น ยาละลายลิ่มเลือด พวกนี้ต้องมีขั้นตอน หรือกระบวนการหยุดการใช้ยา หรือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดหน้าอก

โดยรวมแล้ว กลุ่มคนที่ไม่สามารถผ่าตัดหน้าอกได้อย่างเด็ดขาด น่าจะไม่มี ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โรคที่ต้องมีการควบคุม มีการปรับยา หรือปรับเวลาในการที่จะผ่าตัดก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่สุดที่จะมาผ่าตัดหน้าอกได้โดยปลอดภัยมากที่สุด และลดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด

การตัดหน้าอกควรผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม และควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ

สำหรับราคา ตัดหน้าอก เอเม่พลัส หรือค่าใช้จ่ายในการตัดหน้าอกมีหลากหลายราคา ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัด ความยากง่ายของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อคลินิก เพื่อส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ทีมแทพย์ประเมินราคา หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook หรือ Line เจ้าหน้ายินดีให้คำแนะนำ และประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ได้

You Might Also Like