แจกเงินเยียวยา 5000 3 เดือน! ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

แจกเงินเยียวยาโควิด 5000

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5000

หลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ก็มีการแถลงมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานบริการต่างๆ เป็นมาตรการระยะที่ 2 ออกมาแล้ว ถือเป็นข่าวดี เพราะเป็นการให้เงินชดเชยคนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับลูกจ้าง แรงงาน แรงงานชั่วคราว และคนทำอาชีพอิสระ จำนวน 3 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน 28 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

รายละเอียดการให้เงินเยียวยา 5000 โควิด19

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด19 โดยให้ผู้มีอาชีพอิสระและแรงงานลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

เงินเยียวยา5000

คุณสมบัติ : แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

หลักฐาน : บัตรประชาชน , ข้อมูลส่วนบุคคล , ข้อมูลนายจ้าง

ลงทะเบียน : ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (วันที่ 28 มีนาคม 63)

รับเงินเยียวยาผ่าน : พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร

เงินเยียวยา5000 โควิด


ผู้ประกันตนตาม ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยา 5000 ได้หรือไม่ ?

ในส่วนของผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 ที่มีสอบถามกันมาก เนื่องจากผู้ประกันตนตาม ม.39 ม.40 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถยื่นคำขอรับเงินทดแทน เงินเยียวยาจากเหตุโควิด19 ได้จากกระทรวงการคลัง 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการดูแลเยียวยา “แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ” ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

  • สนับสนุนเงินคนละ 5000/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท/คน ดอกเบี้ย 0.35%/เดือน
  • สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000บาท/คน ดอกเบี้ย 0.1%/เดือน
  • โรงรับจำนำของรัฐ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 0.125%/เดือน

มาตรการดูแลเยียวยา “ผู้ประกอบการ ” จาก โควิด19

สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก

  • ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ยืดการเสียภาษีสรรพากร
  • ยืดการเสียภาษีเงินสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ
  • ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  • ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัรและรักษา โควิด19
  • ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้